Política de privacitat

LA XARXA, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

LA XARXA només tracta les dades personals lleialment i amb plena responsabilitat, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades LA XARXA ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats e identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats.

LA XARXA aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per LA XARXA:

Responsable del tractament

  • Identitat: LA XARXA (Xarxa Audiovisual Local, SL.)
  • CIF: B-65908337
  • Direcció Postal: Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Cambó, Recinte Maternitat, 08028 Barcelona.
  • Telèfon: 935 080 600

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

LA XARXA tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web amb la finalitat,

  • D’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.
  • Gestionar la participació en els Premis i en les categories en que hagin presentat la seva candidatura i de mantenir-los informats de l’estat d’aquesta.
  • Per enviar informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informació que pugui ser del seu interès a criteri de la Xarxa Audiovisual Local.

Legitimació per al tractament

La base legal per al tractament de les seves dades en cada cas:

  • És l’exercici de funcions publiques que són pròpies d’entitats que pertanyen a les administracions públiques. Art.6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • Gestionar la participació en els Premis i en les categories en que els participants hagin presentat la seva candidatura i mantenir-los informats de l’estat d’aquesta. Art.6.1.a) RGPD. Consentiment de l’interessat.
  • Per enviar informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informació que pugui ser del seu interès a criteri de la Xarxa Audiovisual Local. Art.6.1.f) RGPD. Interès legítim del responsable.

Destinataris de les seves dades

No està previst cessions a tercers de les seves dades, excepte en cas d’obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari de premisomunicaciolocal.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb LA XARXA  dirigint-se a serveisjuridics@laxarxa.cat o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apdcat.gencat.cat